"ใส่ใจคุณภาพงาน ด้วยมาตรฐานมืออาชีพ"
รับทำเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ทำเว็บราคาถูก
ออกแบบเว็บไซต์ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์เชียงใหม่
รับทำเว็บไซต์ราคาถูกเชียงใหม่
รับจัดงานเลี้ยง เชียงใหม่

Our Services

Facebook promote

บริการโฆษณาเว็บไซต์ ใน Facebook

Facebook promote

โดยจะแสดงตำแหน่งโฆษณาที่ News Feed ตรงกลางและด้านขวา ตัวอย่าง โฆษณาจะขึ้นหน้าฟีตข่าวหน้าแรก ที่เขียนว่าได้รับการสนับสนุน หรือ เพจที่แนะนำ “Sponsors” แสดงภาพใหญ ่ สามารถเห็นสินค้าได้ง่ายชัดเจน โดยสามารถแสดงผล ทั้งในโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ Package โฆษณาเว็บไซต์ในFacebook ดังตารางนี้

เลือก Package จำนวนผู้ชมที่เห็นผ่านหน้า facebook user/ เดือน ค่าบริการรายเดือน/บาท
 A 1,200 - 6,800 4,000.00
 B 1,800 - 10,000 6,000.00
 C 3,100 - 17,000 8,000.00

บริการโฆษณาแฟนเพจ ใน Facebook

เพื่อเพิ่มยอดขาย ยอดไลค์เพจ และขยายฐานลูกค้าที่ตรงตามกลุ่มเป้า หมายของธุรกิจของคุณ ให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดPackage โฆษณาเฟสบุ๊ก แฟนเพจ ดังตารางนี้

เลือก Package จำนวนผู้ชมที่เห็นผ่านหน้า facebook user/ เดือน ค่าบริการรายเดือน/บาท
 A 1,700 - 4,600 4,000.00
 B 3,600 - 9,500 6,000.00
 C 5,600 - 15,000 8,000.00