"ใส่ใจคุณภาพงาน ด้วยมาตรฐานมืออาชีพ"
รับทำเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
รับทำเว็บไซต์เชียงใหม่

Facebook promote

บริการโฆษณาเว็บไซต์ ใน Facebook

Facebook promote

โดยจะแสดงตำแหน่งโฆษณาที่ News Feed ตรงกลางและด้านขวา ตัวอย่าง โฆษณาจะขึ้นหน้าฟีตข่าวหน้าแรก ที่เขียนว่าได้รับการสนับสนุน หรือ เพจที่แนะนำ “Sponsors” แสดงภาพใหญ ่ สามารถเห็นสินค้าได้ง่ายชัดเจน โดยสามารถแสดงผล ทั้งในโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ Package โฆษณาเว็บไซต์ในFacebook ดังตารางนี้

บริการโฆษณาแฟนเพจ ใน Facebook

เพื่อเพิ่มยอดขาย ยอดไลค์เพจ และขยายฐานลูกค้าที่ตรงตามกลุ่มเป้า หมายของธุรกิจของคุณ ให้ได้ประสิทธิภาพสูงที่สุดPackage โฆษณาเฟสบุ๊ก แฟนเพจ ดังตารางนี้