"ใส่ใจคุณภาพงาน ด้วยมาตรฐานมืออาชีพ"
รับทำเว็บไซต์
ออกแบบเว็บไซต์
ทำเว็บราคาถูก
ออกแบบเว็บไซต์ราคาถูก
รับทำเว็บไซต์เชียงใหม่
รับทำเว็บไซต์ราคาถูกเชียงใหม่
รับจัดงานเลี้ยง เชียงใหม่

Our Services

Web Design

รับออกแบบเว็บไซต์ เชียงใหม่

เรารับออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ โดยเน้นการออกแบบที่สวยงาม ด้วยเทคนิคทางศิลปะโดยทีมงาน ที่มีประสบการณ์และมีความเป็นมืออาชีพ สร้างระบบ Back office ที่มีประสิทธิภาพให้แก่ลูกค้า ยึดความ ต้องการของลูกค้าเป็นหลัก และ มุ่งเน้นการทำงานที่ตรงทุกความต้องการของลูกค้า

และสามารถเชื่อมต่อเว็บไซต์กับ Google Analytics เพื่อให้ท่านสามารถวิเคาระห์สถิติการเข้าชมเว็บไซต์

ขั้นตอนการทำเว็บไซต์

  1. เมื่อลูกค้าตกลงทำเว็บไซต์ ชำระเงินงวดแรก 50% ของเงินทั้งหมด
  2. ลูกค้ารวบรวมข้อมูลทั้งข้อความและรูปภาพแยกเป็นโฟลเดอร์แต่ละเมนู และส่งมาให้กับทางบริษัท
  3. รวบรวมข้อมูลและรูปภาพ เตรียมการออกแบบเว็บไซต์ ทำหน้าเว็บไซต์ตัวอย่าง 3-4 แบบ ให้ลูกค้าเลือก
  4. ใช้เวลาในการจัดทำประมาณ 15 วัน (กรณีที่เป็นเว็บไซต์ให้ข้อมูลอย่างเดียว ไม่มี backoffice)
  5. ลูกค้าจะได้ดูเว็บไซต์หน้าแรกอีกภายใน 7 วันทำการ (เว็บไซต์ ออนไลน์)
  6. แก้ไขเว็บไซต์ตามที่ลูกค้ามีการคอมเม้นท์ โดยแก้ไขงานจนกว่าลูกค้าจะพึงพอใจ
  7. ลงข้อมูลให้ครบทุกหน้า
  8. ลูกค้าตรวจสอบความเรียบร้อยของงาน ลูกค้าชำระเงินงวดที่สอง 50% ของเงินทั้งหมด